Ana Gabrić

Ana Gabrić

Tajnica ureda

E-MAIL
info@hrabaripartneri.hr
TELEFON
+38514878660

Ana radi u Odvjetničkom društvu Hrabar & Partneri od 2022. godine.

Kao tajnica ureda, Ana vodi brigu o koordinaciji svakodnevnog poslovanja te administrativnim i organizacijskim potrebama ureda.

Također, s obzirom da Ana ima prijašnje radno iskustvo u FINA-i, zadužena je za koordinaciju naplate u ovršnim postupcima koje društvo vodi.

Biografija i područja specijalnosti

EDUKACIJA I OBRAZOVANJE

2021. – Upravni studij, Pravni fakultet u rijeci, Sveučilište u rijeci, Preddiplomski stručni studij javne uprave

2021.-2022.- Financijska Agencija

JEZICI

Hrvatski, engleski, njemački

Upoznajte tim

https://hrabaripartneri.hr/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1154-scaled.jpg
IGOR HRABAR

Managing Partner

https://hrabaripartneri.hr/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1001.jpg
ANA HRABAR

Partner

https://hrabaripartneri.hr/wp-content/uploads/2022/01/IMG_5025.jpg
MARKO HRABAR

Partner

https://hrabaripartneri.hr/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1248.jpg
KATARINA ŠAVUK LEKO

Odvjetnica

https://hrabaripartneri.hr/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1069.jpg
OTON KUŽNAR

Odvjetnik

https://hrabaripartneri.hr/wp-content/uploads/2022/11/IMG_7830_f-scaled.jpg
VANESSA DEKOVIĆ

Odvjetnička vježbenica

https://hrabaripartneri.hr/wp-content/uploads/2022/11/AnaE-scaled.jpg
ANA GABRIĆ

Voditeljica ureda

Kontaktirajte Anu Gabrić